Productomschrijving Dagbesteding

Productomschrijving Dagbesteding

 Inleiding
CMP dagbesteding en coaching  is een kleinschalig initiatief. Het faciliteert (in de breedste zin van het woord) dagbesteding op een manier die gericht is op de individuele cliënt als mens. Mogelijkheden voor zelfontwikkeling staan centraal maar ook positieve stabiliteit. Binnen kaders van een natuurlijke regelmaat en structuur is er een werksfeer zonder prestatiedruk.

Het woord ‘dagbesteding’ is een begrip geworden in de wereld van Zorg en Re-integratie. De concrete betekenis die CMP er aan geeft, is een zinvolle daginvulling. Zinvol voor de betreffende cliënt en zinvol voor de maatschappij. De dagbesteding die CMP biedt, is ontstaan door inzichten die over de jaren zijn verkregen in combinatie met ervaring en deskundigheid.

CMP is er met name voor cliënten die rust, ruimte en veiligheid nodig hebben voor hun ontwikkeling en affiniteit hebben met buitenwerk, dieren en natuur. Hoewel de locatie die rust, ruimte en veiligheid  biedt, is er bewust een actieve en open verbinding met de ‘buitenwereld’.

Losstaand van de dagbesteding wordt er coaching en assessment geboden. Tijdens de sessies of kortdurende trajecten wordt er o.a. gewerkt met de paarden. Om kansen voor ontwikkeling te vergroten en talenten en competenties te (her-)ontdekken, kan er een coachtraject of trainingstraject gekoppeld worden aan dagbesteding.

In de ‘Productomschrijving Coaching en Assessment’ vindt u hier over meer informatie. U kunt deze productomschrijving aanvragen via: info@contactmetpaarden.nl

Locatie
Onze locatie ‘Klein Herxen’ aan de Mr.J.B. Kanweg, vlakbij het dorp Witteveen kenmerkt zich vooral door rust. Het is een eenvoudige, landelijk gelegen locatie die geborgenheid uitstraalt. Er is een eerlijke, ongedwongen sfeer die mede de basis vormt voor de dagbesteding. De paarden bij Klein Herxen staan centraal. Zij kunnen voor verbinding zorgen maar hebben ook praktische aandacht nodig in de vorm van verzorging. In een klein dennenbos kan rust gevonden worden maar het biedt ook de mogelijkheid om te werken in en met de natuur.

ontwikkeling van sociale vaardigheden mogelijk en kan afsluiting (vluchten) helpen voorkomen. Er worden vanuit Klein Herxen op kleine schaal recreatieve activiteiten aangeboden die te maken hebben met de paarden.

Doelgroep
CMP is er voor de de cliënt als individueel persoon en richt zich daarom niet perse op een bepaalde doelgroep. De manier van begeleiden, de locatie en de sfeer en omgeving, maken wel dat CMP met name geschikt is voor cliënten die te maken hebben met (chronische) psychische problemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Ook voor cliënten die niet (meer) kunnen functioneren binnen een reguliere werksetting of vastlopen in een re-integratie traject kan Klein Herxen wellicht een goede plek zijn.

Aantal cliënten
Maximaal 5 volledige plaatsen (45 dagdelen).

Activiteiten dagbesteding
De dagelijkse verzorging van de dieren en het groen op en rond het erf staat centraal. Het biedt een natuurlijke structuur die houvast geeft.

Verzorging van dieren. Daar kan onderhoud van de stallen bij horen, zoals (eenvoudig) timmerwerk of schilderwerk. Maar bijvoorbeeld ook het borstelen van de paarden en daadwerkelijk met de paarden aan het werk zijn.

Werken in het groen. Dit kan variëren van eenvoudig onderhoud rond het erf en de weides tot het zagen van hout voor de kampvuurplek.

Er is ruimte voor het aanleggen van een kleine moestuin.

Groenonderhoud en klussen op locatie. In de directe omgeving zijn er particulieren en bedrijven waar groenonderhoud en kleine klussen gedaan kunnen worden. CMP werkt hiervoor o.a. samen met ‘Naoberkracht’ Witteveen.

Op kleine schaal verzorgen we groen- en natuuronderhoud in samenwerking met Dorpsbelang en Staatsbosbeheer.

Eenvoudige techniek. Op het erf staan een oude graafmachine en een oude heftruck. Hier kan en mag mee gewerkt worden. Voor cliënten die technische vaardigheden hebben of deze (verder) willen ontwikkelen is er de mogelijkheid om mee te helpen de machines te onderhouden en te renoveren.

In de werkplaats staat een verouderde paardenwagen die opgeknapt gaat worden.

Naast bovengenoemde activiteiten biedt de kleinschalige recreatie ook verschillende mogelijkheden. Daarbij kan gedacht worden aan het voorbereiden, begeleiden en verzorgen van een recreatieve activiteit met de paarden.

E.e.a. is in een blijvende ontwikkeling en wordt al doende vormgegeven. Door deel te nemen aan die vormgeving kunnen talenten en competenties gericht ingezet worden en ontstaat er verbinding. Om zonder prestatiedruk te kunnen werken, geldt voor alle activiteiten binnen de dagbesteding dat ze niet bedrijfsmatig zijn en dat er geen winstoogmerk is.

Doorgroeimogelijkheden voor de cliënt
Stabiliteit is een belangrijke, elementaire factor bij de dagbesteding die CMP biedt.

Voor cliënten bij wie het past, zijn er verschillende mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Via het directe, lokale netwerk zijn er doorstroommogelijkheden.

Er zijn actieve contacten met organisaties, particulieren en bedrijven in de omgeving. Deze contacten bieden verschillende kansen. Zo kan bijvoorbeeld een stagetraject onder begeleiding passend zijn in het ontwikkelingsproces van een cliënt. Maar ook kunnen deze externe contacten cliënten die sociaal-emotioneel in de knel zitten, helpen om (weer) verbinding te krijgen met de samenleving.

Er is bij CMP een mogelijkheid om certificaten te behalen binnen de werkvelden Dierverzorging of Groenonderhoud.

Een andere mogelijkheid voor de cliënt is, om na een periode van ontwikkeling, de stap te maken naar een Leer-werkbedrijf en zich daar verder te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. De Leer-werkbedrijven binnen het netwerk van CMP richten zich o.a. op groenonderhoud, houtbewerking, horeca en (auto-) techniek.

Plan, doelen, evaluatie
Na een periode van ongeveer 1 maand (afhankelijk van het aantal aanwezige dagdelen) wordt er samen met de cliënt een Plan opgesteld m.b.t. de dagbesteding bij CMP. In het plan komen o.a. door de cliënt zelf gestelde lange termijn doelen.

Elke 3 maanden is er een evaluatiegesprek waarin ook het plan en de doelen besproken worden. De haalbaarheid en realiteit komt ter sprake en het plan en de doelen worden waar nodig bijgesteld.

Korte termijn doelen en doelen gericht op de dagelijkse praktijk kunnen worden bijgehouden op een zgn. Doelen Formulier. Het formulier met daarop de doelen kan een leidraad zijn in de dagelijkse praktijk. Een cliënt mag hier gebruik van maken als dat wenselijk is, het is niet noodzakelijk.

Begeleiding op maat
De begeleiding is participerend, individueel en uitnodigend. De manier van begeleiden doet een beroep op de zelfbepaling en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Daardoor biedt het de mogelijkheid tot zelfontplooiing en vormt daarbij een constante en betrouwbare terugvalbasis. Zowel de manier van begeleiden als de aard van de activiteiten  zijn er op gericht om de talenten en competenties van de cliënt (als individu) aan te spreken. De begeleiding is niet sturend maar vragend en stemt zich daardoor af op de individuele cliënt en helpt het bevorderen van eigen initiatief en eigenwaarde.

Kwalificaties:

  • EAC Coach level 2 (niveau hbo)
  • Sociaal Pedagogisch Werk (niveau mbo-4)
  • Erkend Leermeester, Groen en Agrarisch (niveau mbo-praktijk)
  • Dierverzorging Middenkader (niveau mbo-praktijk)

Daarnaast zijn er verschillende certificaties gerelateerd aan de begeleiding van cliënten maar ook aan de praktische uitvoering van het werk. Ook op het gebied van het omgaan met de paarden en de mogelijkheid deze in te zetten als ondersteuning bij activiteiten (DOA), is er certificatie.

Rapportage, Registratie, Facturering
Rapportage wordt wekelijks gedaan en kan worden ingezien door de cliënt en iedereen met het recht daartoe. E.e.a. wordt zowel digitaal als analoog opgeslagen.

Registratie wordt dagelijks gedaan, per dagdeel. De registratie is gekoppeld aan de facturatie. Een maandoverzicht wordt meegestuurd met de factuur.

Contactgegevens

CMP Dagbesteding en coaching
Adres:                                     Mr. J.B. Kanweg 99  –  9439 TE  –   Witteveen

E-mail:                                    info@contacmetpaardn.nl

Telefoon:                                06-52630911

Contactpersoon:                  Johan Pap
Coach/begeleider

Reageren is niet mogelijk