Zorg en Welzijn

Dagbesteding
Een ongedwongen structuur die wordt bepaald door de verzorging van de dieren en het groen. Bezig zijn met de paarden, groenonderhoud in de buurt of klussen op het erf.

Voor meer informatie over dagbesteding kunt u het best een E-mailberichtje sturen naar ons E-mailadres.
We kunnen u dan onze Productomschrijving Dagbesteding toesturen of we kunnen een afspraak plannen om kennis te maken.

Coaching
Organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn kunnen ons ook inschakelen bij een specifieke hulp-, zorg- of begeleidingsvraag van cliënten.
Wanneer het gaat om een vraag binnen de totale zorg- of hulpvraag, geeft het coachen met paarden zeer goede resultaten. Deze resultaten hebben hun invloed op zowel het totale proces van de cliënt als op het cliëntsysteem. Daardoor kunnen de resultaten een belangrijke, positieve bijdrage leveren in het geheel.

Dannique en Hidde (2)

Ook op het gebied van Weerbaarheid en Sociale Vaardigheden heeft deze bijzondere manier van coachen een enorme meerwaarde. Bij het het contact met een paard, is (zelf)vertrouwen en communicatie steeds aan de orde. Hoe communiceer ik, wat straal ik uit? Congruentie.

De veilige omgeving en de informele sfeer biedt de cliënt rust en vertrouwen. Ingrediënten die nodig zijn om uiteindelijk innerlijke kracht te ervaren. Vanuit deze ervaring gaan we verder werken. Dit kan in een op zichzelf staande sessie, binnen een ‘traject op maat’ of binnen het ‘basistraject’. Een enkele sessie duurt ongeveer 2 uur.

Hoe gaan we te werk bij het coachen?

Het Basistraject
Een basistraject bestaat uit 3 sessies van elk anderhalf uur.

1e sessie.
Bij de eerste sessie is de intake inbegrepen. Anders dan bij een reguliere intake, wordt deze intake direct in de praktijk, dus met en bij de paarden, afgenomen. Aan de hand van die eerste ervaringen gaan we in deze sessie o.a. bezig met de vraag “Waar sta je nu en waar zou je heen willen?”. Op deze manier bepaalt de cliënt zelf de ‘coachvraag’ waar we in eerste instantie van uit gaan.
De cliënt zet een ‘route’ uit en gaat die vervolgens samen met het paard volgen. Door bewustwording kan het zijn dat er en meer specifieke coachvraag naar boven komt, vaak ook komt er een vraag achter de vraag naar boven. Dit wordt het uitgangspunt voor het vervolg in het traject.
De focus in deze sessie ligt op bewust worden en ervaren.

Danny wàs bang voor paarden... ;-)

Danny wàs bang voor paarden… 😉

2e sessie.

Bij de tweede sessie zetten we opnieuw de route uit. Ook nu start de cliënt, samen met het paard met het volgen van de route. De bewustwording en ervaringen uit de eerste sessie spelen een rol.
Er wordt gekeken voor wie of wat het paard zou kunnen staan. Bijvoorbeeld een persoon uit het cliëntsysteem of een groep mensen (klasgenoten, gezin, team). Ook kan het paard ervaren worden als een emotie of gevoel (liefde, boosheid, verdriet, kracht of energie). Positie en verhouding zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
Blokkades (maar ook inspiraties) die onderweg opduiken, komen uitgebreid aan het licht. Door dit fysiek in de route te plaatsen, ontstaan er interacties, confrontaties en ervaringen.
Wat wil je veranderen, hoe kun je dat doen en welk resultaat levert dat op?
De tweede sessie staat in het teken van experimenteren, veranderen en herhalen.

3e sessie.
Afhankelijk van de ervaringen in de eerste en tweede sessie, richt de derde sessie zich vooral op het doorbreken van patronen. Waar we ons vooral mee bezig gaan houden is het positieve resultaat van verandering. Welke antwoorden heb je gevonden in de eerste twee sessies en hoe kun je dit inzetten? Ook hier weer veel herhaling.
Verder besteden we in deze laatste sessie veel aandacht aan de vraag hoe de ervaringen die tijdens de sessies opgedaan zijn, ingezet kunnen worden in het “gewone leven”.
Er wordt stilgestaan bij het feit dat niet de coach, de sessies of de paarden de verandering tot stand brengen maar dat dit een proces is waar de cliënt zèlf de regie en verantwoordelijkheid in heeft.
Deze sessie staat in het teken van duurzame verandering.

Van het traject wordt door de coach een verslag geschreven. Dit verslag is voor de cliënt en de eventuele verwijzer of de begeleidende organisatie. Een vervolgtraject (focustraject) is soms gewenst. In en vervolgtraject focussen we ons op knelpunten die in het basistraject naar boven zijn gekomen maar specifiekere aandacht nodig hebben.

Onze manier van coachen is géén therapie. We gaan niet terug in het verleden en proberen ook niet om problemen uit het verleden op te lossen. Wel gaan we op zoek naar antwoorden in het nu. Wat kun je nu doen om op een andere manier verder te kunnen. Deze antwoorden vindt de cliënt bij of in zichzelf. Het zijn dus niet de antwoorden van een coach of (als dat al zou kunnen) van paarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *